fbpx

Etsy Türkiye

logos

Ön Bilgilendirme Formu

1. TARAFLAR
İş bu 6 maddeden oluşan Ön Bilgilendirme Formu (‘’Form’’) 0998134305000001 Mersis No 9981343050 Vergi Nolu Zeyttiin Elektronik Otomotiv İnşaat Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Unvanlı Konak Mah. Barış(120) Sk. Ofis Artı Blok No: 3 İç Kapı No: 12 Nilüfer/Bursa konumunda bulunan şirket (www.zytndanismanlik.com) ile (‘’Müşteri’’) arasında (bütün olarak ‘’Taraflar’’) akdedilmiş, akdedildiği aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
2: HİZMETİN NİTELİĞİ ve ÜCRETİ
2.1. Hizmetin niteliği, sipariş edilen paket içeriğinin sunulmasından ibarettir. Paket içeriğinde yer alan hizmet kalemlerinin sunulması karşılığında Tüketiciden sipariş karşılığı ücret talep edilecektir. Tüketici, verilen siparişin ödeme zorunluluğu doğuracağını ve siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geleceğini bilir.
2.2. Paket içeriğinde sayılmayan hizmetler ilave ücrete tabi olup sunulması halinde tüketiciye ek ödeme yükümlülüğü anlamına gelir.
2.3. Hizmet karşılığı tüketiciden alınacak ücret, sipariş ekranında yazılı tutardır. Bu tutara KDV dahildir.
2.4. Tüketicinin onayı alınmadan hizmetin sunumuna başlanmayacaktır. Hizmetin ifası, paket içeriğinde taahhüt edilen süre içinde yerine getirilecektir. Tüketiciye sunulan hizmet, fiziki bir hizmet olmayıp herhangi bir fiziki teslimat gerçekleşmeyecektir.
2.5. Hizmetin ifası, ücretin ödenmesi ve diğer tüm konularda tüketici tarafından yapılacak şikayetler zeyttiin@hs01.kep.tr adresine yapılacaktır. Şikayetler, bu e-posta adresinde çözüme bağlanacaktır.
3: CAYMA HAKKI
3.1. Tüketici, iş bu sözleşmede sunulan hizmetin niteliği gereği (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1-ğ ve md. 15/1-f) cayma hakkına sahip değildir. Bu sözleşme uyarınca sunulan hizmet, tüketicinin onayı olmadan başlamayacak olup elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet kategorisindedir. Tüketici, bu sözleşme uyarınca cayma hakkını kullanamaz, sözleşmeden cayamaz.
3.2. Tüketici, bu sözleşme hariç olmak üzere, cayma hakkını kullanabildiği sözleşmelerde cayma hakkını, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içinde kullanabilir. Bu sürenin aşımıyla birlikte cayma hakkı kendiliğinden düşecektir. Tüketici, cayma hakkı bildirimini zeyttiin@hs01.kep.tr e-posta adresine gönderebilir veya www.zytndanismanlik.com’in iş yeri adresine noter ihtarıyla bildirebilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair ispat yükü Tüketici’dedir. Tüketici, cayma hakkının bulunmadığı sözleşmelerde cayma hakkı bildirimini veya bu neviden bir beyanı www.zytndanismanlik.com ’a iletmesi halinde işbu beyanın hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.
4: KORUMA ÖNLEMLERİ
4.1. Paket içeriklerinin sunumu elektronik ortamda gerçekleşeceğinden tüketicinin elverişli teknolojik cihazları (bilgisayar, telefon vb.) bulundurması gerekmektedir. Tüketici, yeterli seviyede internet erişimine sahip olmalıdır. Hizmetin telefon yoluyla sunulduğu hallerde tüketici, telefon hattını aktif tutmalıdır. Tüketicinin hakimiyet alanından kaynaklanan eksikliklerden www.zytndanismanlik.com’u sorumlu tutulamaz.
4.2. Hizmetin sunumu boyunca tüketici, yukarıdaki fıkrada sayılan şartları taşımalıdır. Tüketici, hizmetin sunumu sırasında elektronik cihazların işlevselliğini, internet erişimini, engelleyen veya ortadan kaldıran tüm hal ve hareketlerden kaçınmalıdır.
4.3. Tüketici, elektronik cihazında bulunan zararlı yazılımlardan sorumludur. Tüketici, tüm bu virüs ve sair yazılımlardan sakınmalıdır. Tüketici, bu tür yazılımların hizmetin sunumunu engelleyebileceğini peşinen bilir.
4.4. Tüketici, hizmetin sunumu sırasında standart internet ağlarını kullanmalı, korsan bağlantılardan, anonim ulaşımlardan, ağı gizleyen zararlı programları kullanmaktan kaçınmalıdır.
4.5. Www.zytndanismanlik.com, hizmetin sunumu için dikkatli ve özenli olarak alacağı tedbirler dışında Tüketici ad ve hesabına önlem almayacaktır.
5: DONANIM GEREKSİNİMİ
5.1. Tüketici’nin elektronik cihazına bağlanılmasını gerektiren durumlarda öncelikle Tüketici’nin tercih ettiği programlar kullanılacaktır. Diğer hallerde AnyDesk,TeamViewer, Alpemix gibi ücretsiz uygulamalar kullanılacaktır. Bu uygulamalar, kendi ürün sayfalarından indirilebilmektedir. Uygulamaların indirilebilmesi için yeterli internet bağlantısı zorunludur. Uygulamaların açılabilmesi ve kullanılabilmesi için elverişli donanıma sahip elektronik cihaz bulundurulmalıdır.
5.2. Tüketici, halihazırda kullanmakta olduğu elektronik cihazının özelliklerine ve yeterliliğine vakıf olmalıdır. Tüketici, elektronik cihazını makul düzeyde kullanabilmelidir.
5.3. Tüketici, diğer tüm hallerde paket içeriklerinde belirtilen koşulları sağlamalı, ilgili web sitelerine ya da uygulamalara giriş yapmalıdır. Tüketici, hizmetin sunulduğu esnada üçüncü gerçek veya tüzel kişilere ödeyeceği ücret, mal bedeli, vergi, nakliye gideri, depo masrafları gibi hizmeti ilgilendirir maliyetler ile operatör ücretleri, internet abonelik ücreti gibi sair maliyetlerden yalnızca kendisi sorumlu olacaktır.
5.4. Www.zytndanismanlik.com, hizmetin sunumu için Tüketici’ye herhangi bir yazılım, program veya elektronik cihaz tahsis etmeyecektir.
6: İHTİLAFLARIN HALLİ
6.1. Tüketici, uyuşmazlık konusundaki başvurularını yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilir. 2024 yılı için 104.000 TL altında kalan uyuşmazlıkların hallinde Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Call Now Button